Subscribe:

Một số buổi thuyết trình của Nick Vujicic

Bằng nghị lực và một ý chí sống mãnh liệt, Nick đã chiến thắng mọi khó khăn mà cuộc sống đã thử thách anh ta, anh ta đã chừng minh được lòng kiên trì, nghị lực có thể thay đổi được cuộc sống. Các bạn trẻ, Các bạn hãy hành động vì trong mội các bạn điều tiềm ẩn nhiều điều thú vị, nhiều tài năng nhưng các bạn chưa dám thử sức, chưa cố gắng hết sức minh. Chúc cho tất cả các bạn và cả tôi nữa sẽ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng để đạt được thành công.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blogroll